O‘zbekiston Respublikasi madaniy meros obyektlari atlaslari

     Atlas keng qamrovli mushtariylar: sayyohlar hamda o‘z Vatanining tarixi bilan qiziquvchi O‘zbekiston aholisi uchun mo‘ljallangan.

      Atlaslar O‘zbekiston Respublikasi viloyatlari kesimida madaniy meros obyektlari bilan tanishish imkonini beradi. Atlaslarda arxeologiya, arxitektura va monumental yodgorliklar to‘g‘risidagi ma’lumotlardan tashqari, ularning ta’rifi hamda fotosuratlari berilgan.

      Atlas keng qamrovli mushtariylar: sayyohlar hamda o‘z Vatanining tarixi bilan qiziquvchi O‘zbekiston aholisi uchun mo‘ljallangan.