Siyosiy-ma'muriy kartalar

Siyosiy-ma'muriy kartalar o`z ichiga ma'muriy hududiy bo'linishlarni qamrab oladi.

Masalan ma'muriy markazlar, shaharlar,shaharchalar, qishloqlar, transport aloqalari va bosha turdagi barcha ma'lumotlar bilan boyitilgan