Iqtisodiy kartalar

Iqtisodiy kartaklar- o`quv maskanlari uchun o`quv qo`llanmalari xisoblanadi.

Bu kartalar devoriy kartalardir.Qamrab olingan  ma'lumotlar bu umumiy iqtisod va iqtisodiy o`zgararishlarning karta tuzilgan kunga qadar bo`lgan tarixi.