Boshlang'ich tashkilot

 
Yetakchi

Egamberdiyev Jobir Anvarberganovich

 
Koordinatorlar

Almatov Dilmurod To'xtamurodovich

Nozimov Nizomxo'ja Nozim o'g'li

Shavazov Temur Karimovich

 
A'zolar