2021 YIL 15 Yanvar
 
 
 
KARTOGRAFIYA ILMIY-ISHLAB CHIQARISH DAVLAT KORHONASI
Sayt bo´yicha qidirish
 
Iqtisodiy xaritalari
 
 
 
 

 

Iqtisodiy xaritalar

Iqtisodiy xaritalar o`quv doirasida ishlab chiqarilgan. Maktab o`quvchilariga mo`ljallangan xaritalar,o`quv-kartogafik qo`llanmalar doirasiga kiradi va iqtisodiy xaritalar kurslarini mukammal o`rganish uchun mo`ljallangan.